Péče o trysky

Trysky vyžadují pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu, stejně jako jakékoliv jiné zařízení. Intervaly údržby závisí na typu a prostředí aplikace. Obecně platí, že trysky, u nichž se průtok zvyšil nebo snížil o 10 % a více oproti specifikaci výrobce, by měly být vyměněny.

Na jaké problémy u trysek můžeme narazit?

  1. Ucpání
  2. Opotřebení
  3. Koroze
  4. Poškození vlivem teploty
  5. Zanášení
  6. Chyby při instalaci

Faktory, které významně ovlivňují výkon trysek, je třeba pravidelně kontrolovat. Postupné snižování výkonu trysky totiž často vůbec nezaznamenáte. Zhoršování výkonu trysky se často težko pozná, protože probíhá postupně a pomalu. Opotřebená nebo poškozená tryska ale může vést ke zvýšení nákladů, zejména na vodu, chemikálie a eletřinu. Změnou parametrů trysky bývá také ovlivněn konečný produkt, který pak nemusí vyhovovat požadované specifikaci.

Co tedy kontrolovat?

Pravidelně by měla probíhat vizuální kontrola trysek a rozstřikového obrazce a to minimálně při každém plánovaném vypnutí systému. Optická kontrola obrazce může včas odhalit problémy způsobené poškozením trysky, jejím ucpáním, či usazeninami. Zkontrolujte rovněž uchycení a nasměrování trysek.

Je vhodné meřit i hodnoty průtoku a tlaku a porovnávat je s tabulkovými hodnotami pro danou trysku. Při použití cirkulačních čerpadel kolísá pracovní tlak jen minimálně, opotřebením trysky se ale zvyšuje průtok, což znamená zbytečné finanční ztráty.

Kontrolujte i velikost kapek, které se při snižujícím se pracovním tlaku budou zvětšovat a mohou tak ovlivňovat kvalitu výsledného výrobku zejména ve výrobních aplikacích.

Rádi Vám poradíme jak se starat o Vaše trysky a jak zajistit, aby byly vždy v perfektním stavu.