Krátký popis:

Pneumatická rozprašovací tryska s externím mícháním a plochým rozstřikem

Kompletní katalogový list trysek AL15

Popis:

Řada trysek AL 15 funguje na principu "externího míchání. Je to rozprašovací tryska s plochým rozstřikem, kde se počítá s přívodem kapaliny pod určitým tlakem.
Funkce externího směšování umožňuje regulovat atomizaci (velikost kapiček) bez změny průtoku kapaliny.
Čím nižší je tlak vzduchu, tím vyšší je atomizace (menší papičky) při daném tlaku kapaliny. Tlakové typy jsou 15-06 až 15-11).

Typy 15-01 až 15-05 jsou sifonové (samonasávací)

obrazec rozstřiku ovlivňuje tlak vzduchu. Čím vyšší je tlak vzduchu, tím delší je rozstřikový obrazec (délka D).