Krátký popis:

Trysky s rovnoměrným rozstřikem velkým průtokem, které dávají střední/jemný rozprach. K dispozici nejčastěji s vnějším popř.
vnitřním závitem. Konstrukce trysky se skládá z jednoho kusu a z nalisovaného vířivého jádra , která je upevněna do 90° adaptoru.

Úhel rozstřiku je obecně spíše větší a mění se v závislosti na velikosti trysky a také tlaku kapaliny. Pohybují se od 90 do 120°. Pokud hledáte podobnou trysku, ale s menším úhlem rozstřiku, tak se podívejte na trysku RBI

Standardní materiály jsou nerez 303 nebo 316 a mosaz.

Katalogový list RBN

Popis: