Produkty

Nabízíme 2 základní druhy vysokotlakých mycích trysek.

  1. Nerezové tělo s vlisovaným keramickým jádrem

  2. Nerezové tělo s vlisovaným jádrem z Nerez 416

Výsledný mycí efekt ovlivňujě několik faktorů (není seřazeno dle důležitosti)

  1. Tlak Vody
  2. Množství vody
  3. Úhel rozstřiku (menší úhel = vyšší mycí účinek), ale také menší mycí plocha
  4. Vzdálenost trysky od omývané plochy
  5. Teplota vody
  6. Přítomnost mycího prostředku

Jak správně vybrat trysku?

Tyto trysky se používají v kombinaci s vysokotlakým čističem (wapkou). Pro dosažení maximálního mycího účinku potřebujete správně zvolit velikost (průtok trysky). Při špatně zvolené trysce se můžou stát 2 věci

  1. Tryska bude mít moc velký průtok a tím pádem nebude dosaženo max. tlaku, který dává Vaše čerpadlo
  2. Zvlolená tryska bude mít malý průtok a tím pádem nebude k mytí použit celý průtok vody, který Vaše čerpadlo umí čerpat.

Vysvětleno na příkladu:

Vaše vysokotlaké čerpadlo nebo čistič udává hodnoty např. 560 l/hod a 150bar. Z toho nám vychází minutový průtok vody 9,33 l/min (560 / 60 = 9,33) . V tabulce najdeme sloupec s hodnotou 150bar a pojedeme postupně dolů sloupcem do té doby, až narazíme na nejbližší hodnotu k číslu 9,33. V našem případě to je 9,77. Pak pojedeme příslušným řádkem úplně doleva, kde najdeme označení trysky, kterou potřebujete, což vychází na trysku 035.